Pyyntimenetelmät voidaan jakaa karkeasti passiivisiin ja aktiivisiin. Passiivisia pyyntimenetelmiä ovat esimerkiksi loukku- ja rautapyynti. Tällöin metsästäjä asentaa pyyntivälineet maastoon eikä osallistu itse aktiiviseen tilanteeseen, jossa eläin jää pyydykseen. Koska passiiviset pyyntimenetelmät mahdollistavat pyynnin ilman metsästäjän läsnäoloa, pyyntiteho säilyy vuorokaudenajasta riippumatta. Passiiviset menetelmät ovat tärkeitä esimerkiksi tehokkaan ja jatkuvan pienpetopyynnin toteuttamiseksi.

Erilaisia pyyntivälineitä ja -menetelmiä on paljon. Riistalajien alueellinen ja määrällinen esiintyminen ohjailee niiden käyttöä. Myös metsästäjien mieltymykset ovat erilaisia. Yleisimmin metsästyskortin suorittanut henkilö aloittaa harrastuksensa metsästäen jotain tiettyä lajia ja käyttäen yhtä tai korkeintaan muutamaa pyyntimenetelmää. Vähitellen harrastus voi laajentua useampiin lajeihin ja erilaiset pyyntimenetelmät tulevat tutuksi.

Lue lisää ja katso videoita erilaisista pyyntimenetelmistä ja -välineistä. Löydät sivuilta myös rakennepiirustuksia loukuista ja raudoista.

Lisää vieraspetojen pyynnistä voit lukea myös osoitteesta vieraspeto.fi (Suomen riistakeskus)