Noutavaa koiraa käytetään pienriistan metsästyksessä. Noutajan tehtävä on käskyn saatuaan etsiä ammuttu riista ja tuoda se metsästäjälle. Riista voi laukauksen jälkeen pudota pensaikkoon tai tiheään kaislikkoon, ja tällaisesta paikasta saaliin löytäminen ilman koiraa on vaikeaa. Varsinkin lintujen metsästyksessä on tärkeää, että metsästäjällä on käytettävissään noutava koira.

Noutava koira täytyy kouluttaa tehtäväänsä. Passissa oltaessa koiran pitää osata odottaa rauhallisena, ääntelemättä ja liikkumatta. Se ei saa lähteä noutamaan ilman lupaa. Varsinkin veneestä metsästettäessä joudutaan vaaratilanteisiin, jos koira lähtee liikkeelle omatoimisesti heti laukauksen jälkeen. Koiranohjaaja lähettää koiran liikkeelle ammutun riistan suuntaan. Sen tulee etsiä riista pudotusalueelta. Koira on merkinnyt pudotuksen näkö- tai kuulohavainnolla, ja tarvittaessa se seuraa metsästäjän antamaa ohjausta. Ohjausta voidaan antaa koiralle opetetuilla käsimerkeillä ja pillinvihellyksillä. Koiran tulee myös osata työskennellä itsenäisesti, sillä useasti koira työskentelee metsästäjältä näkymättömissä. Riistan löydettyään koira tulee metsästäjän luokse ja luovuttaa riistan metsästäjälle käteen.

Uiva koira lintu suussa
Noutavan koiran käyttö metsästyksessä on aina suositeltavaa. Koira varmistaa, että saalis saadaan talteen, ja tekee metsästyksestä mielekkäämpää. Kuva: Tommy Arfman

Koira on korvaamaton apua haavoittuneen riistan löytämisessä. Esimerkiksi veteen pudonnut, haavoittunut sorsa voi sukeltaa tai piiloutua vesikasvien sekaan. Sitkeästi etsivä koira seuraa haavakkoa pitkiä matkoja. Metsästäjä voi joutua ampumaan haavoittunutta riistaa uudelleen. Ammuttaessa täytyy huomioida koiran turvallisuus ja muistaa, että haulit voivat kimmota vedestä. Samoin tulee huomioida muiden metsästäjien sijainti. Koiralla voidaan käyttää huomioväristä liiviä tai pantaa, jotta se erottuu paremmin kasvillisuuden seasta.

Noutavaa koiraa voidaan käyttää myös ylösajavana. Koira etsii riistaa metsästäjän lähietäisyydeltä ja ajaa sen liikkeelle. Laukauksen jälkeen koira tuo ammutun riistan. Tällä tavoin voidaan metsästää esimerkiksi fasaaneja ja kanalintuja.

Katso video noutavan koiran käytöstä vesilinnustuksessa