Koira on sekä metsästäjän perheenjäsen että tärkeä kumppani metsästyksessä. Koiraa voidaan rodusta ja koulutuksesta riippuen käyttää apuna hyvin erilaisissa metsästysmuodoissa. Esimerkiksi haavoittuneen riistan löytämisessä koiran apu on usein korvaamatonta.

Metsästyslaissa säädetään, että koiran pitäminen irrallaan vaatii aina metsästysoikeuden haltijan tai maanomistajan luvan. Metsästyslaki määrittelee myös koirien kiinnipitoajan ja metsästyskoiria koskevat poikkeukset kiinnipitovelvollisuudesta.

Lue lisää ja katso videoita koiran käytöstä eri metsästysmuodoissa.

Piirroskuva koirasta riistalintu suussa.

Metsästyskoirien käytössä on huomioitava myös susiriski

 • Sudet puolustavat reviiriään muilta susilta ja susilauma voi kokea koiratkin uhaksi.
 • Erityisesti alueilla, joilla susien tyypillisten saaliseläinten kannat ovat alhaiset, koirat ovat susille kilpailijoita.
 • Sudet ovat älykkäitä ja oppivaisia eläimiä, joskus sudet tai susilaumat oppivat pitämään koiria helppoina saaliina.
 • Jos koirat eivät osaa pelätä sutta niiden mahdollisena saalistajana, ne saattavat omalla käytöksellään altistaa itsensä hyökkäykselle.

Susien läsnäolon tiedostaminen metsästysalueella on tärkeää koiravahinkojen ennaltaehkäisemiseksi.

 • Tiedon välittäminen susien liikkeistä petoyhdyshenkilölle sekä muille metsästäjille on yksi keino pienentää riskiä.
 • Susireviireillä tulee tapauskohtaisesti harkita metsästyskoirien käytön riskejä erityisesti tietyissä metsästysmuodoissa.
 • Suurimmassa vaarassa ovat itsenäisesti kaukana ohjaajasta toimivat haukkuvat metsästyskoirat, kuten ajavat koirat, haukkuvat lintukoirat sekä pysäyttävät hirvi- ja karhukoirat.
 • Koiran suojausmenetelmien käyttö antaa lisäaikaa omistajan väliintulolle: GPS-pannat, turvaliivit ja -pannat, kamerat jne.
 • Reviirialueilla ja niiden läheisyydessä riski koiran ja suden kohtaamiselle on yleensä suurimmillaan. Huolta metsästyskoirien ohjaajille aiheuttavat myös tunnettujen reviirialueiden ulkopuolella vaeltavat sudet, jotka jättävät synnyin reviirinsä noin 1–3 vuoden iässä.
 • Metsästyskoirien turvallisuuteen on hyvä kiinnittää huomiota myös alueilla, joissa susista ei ole tehty aiemmin havaintoja.

Ennen koiran irti laskua:

 • Selvitä alueen susitilanne. Susireviireihin ja -havaintoihin voit tutustua Luonnonvarakeskuksen ylläpitämällä Luonnonvaratieto-sivustolla.
 • Uudella alueella kartoita alueen tuoreet susihavainnot paikallisilta asukkailta tai alueen petoyhdyshenkilöltä ennen koiran päästämistä metsään. Pyri selvittämään susien sijainti metsästysalueella (esim. jälkien etsintä ja kartoitus). Hyvän pohjatyön avulla voidaan välttää koiran päästäminen alueelle, jossa susia liikkuu.
 • Harjoittele koiran kanssa luoksetuloa, jotta se on varmemmin kutsuttavissa pois riistatyöskentelystä. Tämä lisää koiran turvallisuutta myös muissa tilanteissa.
 • Koirille kehitetty suojaliivi antaa suojaa puremilta suden hyökätessä. Se voi tuoda omistajalle lisäaikaa auttaa koiraa. Huomioi, että petoliivi ei anna täyttä turvaa.

Metsästyksen aikana:

 • Pysyttele mahdollisimman lähellä koiraa ja pyri pitämään se valvonnassa
  (GPS-laitteet, kuuntelu, live-kamerat).
 • Reagoi nopeasti koiran työskentelyssä (ääntely, liikkuminen) tapahtuviin muutoksiin.
 • Älä jätä koiraa pimeään työskentelemään riistalle.