Vahtimis- tai kyttäysmetsästys tarkoittaa riistaeläimen odottamista saapuvaksi joko sen luontaiselle tai järjestetylle ruokailupaikalle. Pyynti voidaan toteuttaa myös odottamalla eläintä sen luontaisella kulkureitillä. Tämä metsästysmuoto vaatii harrastajaltaan metsästettävän eläimen elintapojen ja metsästysalueen maaston tuntemista. Metsästäjän tulee tietää, mistä suunnasta eläin oletettavasti saapuu alueelle, ja asettua sen mukaan vahtimaan hyvän ampumaetäisyyden päähän.

Riistaeläinten jättämiä merkkejä, kuten syönnöksiä, jälkiä ja ulosteita, tarkkailemalla voidaan perehtyä saaliseläimen elintapoihin. Maastoa etukäteen tutkimalla voidaan päätellä eläimen mahdollinen kulkusuunta ja näin valmistella paikka, johon asetutaan odottamaan joko kulkureitille tai ruokapaikan läheisyyteen. Nisäkkäitä metsästettäessä paikka valitaan yleensä vallitsevan tuulensuunnan alta, jottei ihmisen haju leijailisi saaliseläimen sieraimiin. Petoeläinten ollessa kyseessä vahtimispaikka on tässä metsästysmuodossa varminta sijoittaa sivutuuleen.

Valkohäntäpeuroja metsässä, ampuja istuu kyttäyskopissa.
Metsästäjä tähtää kojusta valkohäntäpeuroja ruokintapaikalla. Vasa tähtäimessä. Kuva: Hannu Huttu

Vahtimismetsästyksessä on tärkeää pyrkiä sulautumaan maastoon. Maanrajastakin metsästys onnistuu, mutta asettautuessaan muuta maastoa korkeammalle metsästäjällä on paremmat edellytykset saaliin saamiseen. Ylös torniin tai istumalavalle asettautuneen metsästäjän hajut leijailevat tuulen mukana kauemmaksi. Ylhäältä tarjoutuu myös parempi näkyvyys maastoon ja eläinten mahdollisuus havaita metsästäjä on huonompi. Myös metsästysturvallisuus paranee, kun kimmokevaara on pienempi.

Linnut huomaavat helposti metsästäjän liikkeet, etenkin jos kasvot ja kädet kuultavat paljaina. Hansikkaiden ja kasvosuojuksen käyttö parantaa saaliin saamisen mahdollisuuksia.

Vahtimalla metsästetään pieniä hirvieläimiä kuten metsäkaurista ja valkohäntäpeuraa sekä jäniksiä sekä pienpetoja. Muun muassa vesilintuja ja kyyhkyjä metsästetään yleisesti niiden ruokailupaikoilta tai kulkureiteiltä. Myös majavaa metsästetään vahtimalla ruokailupaikoilta.

Suosi valikoivaa metsästystä

Vahtimalla tapahtuvassa metsästyksessä on aikaa valita rauhassa sopiva saalisyksilö. Myös oikeaoppisen riistalaukauksen ampumiseen jää riittävästi aikaa. Ampumaetäisyys riippuu käytettävästä aseesta. Haulikkoa käytettäessä se on maksimissaan 35 metriä ja kiväärillä metsästettäessä hyvä ampumaetäisyys on noin 70 metriä.

Metsästä kohtuudella

Kaikessa metsästyksessä tulee muistaa kohtuullisuus. Riistakantoja tulee verottaa kestävän käytön periaatteen mukaisesti. Erityisesti metsästäjän ylläpitämältä ruokintapaikalta tapahtuva pyynti voi verottaa riistakantoja liikaa.