Hyljekannat ovat kasvaneet ja vakiintuneet Suomen vesillä. Hylkeenpyynnille on näin ollen hyvät edellytykset. Tehokas ja hylkeenpyynti on kokemattomalle metsästäjälle vaikeaa. Perustietojen hallinta niin hylkeestä, eri pyyntimuodoista, hylkeenpyyntiin liittyvistä laeista ja määräyksistä sekä pyynnissä esiintyvistä yleisistä tilanteistakin on välttämätöntä hylkeenpyytäjän ja onnistuneen pyynnin kannalta. Metsästäjän on varsinaiseen hylkeenpyyntiin liittyvän osaamisen lisäksi oltava erittäin hyvä merenkävijä selviytyäkseen pyynnistä merialueella.

Hylkeenpyynti asettaa monia erityisvaatimuksia sekä ampujalle että varusteille. Ampujan on oltava erittäin hyvä arvioimaan etäisyyksiä, mikä on äärimmäisen vaikeaa merialueella, jossa ei ole kiintopisteitä. Lisäksi ampujalta vaaditaan suurta tarkkuutta, sillä osuma-alue on erittäin pieni: laukauksen on osuttava päähän, suunnilleen normaalin kämmenen kokoiselle alueelle.

Lumipukuinen metsästäjä tähtää jäälautalla.
Hylkeen metsästys vaatii hyvät tiedot ja taidot merellä liikkumisesta sekä kyseisen pyyntimenetelmän turvallisuusnäkökohdista. Myös ampumatilanteet ovat vaikeita; ampumamatkat ovat pitkiä, hyvän tuen saaminen on hankalaa ja heti tappava osuma-alue on hylkeillä pieni. Kuva: Maria Haldin-Pellas

Hylkeenpyyntiä harjoitetaan joko hiivintämetsästyksenä keväällä ajojäillä, kaukana merellä tai väijyntämetsästyksenä syksyllä lähempänä maata, avovedessä. Veden on oltava alle neljä metriä syvää, jotta saalis saadaan nostettua, sillä useimmiten hylje uppoaa osuman jälkeen veteen. Harmaahylkeitä voidaan pyytää myös houkuttelemalla, jolloin metsästäjä matkii harmaahylkeen ääntä piilostaan rannalta.

Saaliin oikeanlainen käsittely on äärimmäisen tärkeää lihan laadun kannalta. Hylje on verestettävä ja nyljettävä heti ampumisen jälkeen. Ihra on jätettävä nahkaan hyljettä nyljettäessä. Eläimestä saa korkealuokkaisen lihan lisäksi myös paljon ihraa, josta keitetään öljyä. Tätä öljyä voi käyttää nahkatuotteiden kyllästämiseen tai talomaalin pohjana. Hylkeennahasta voi ommella kauniita ja käytännöllisiä tuotteita.

Hylkeenpyynnistä kiinnostuneille suositellaan syventävää hylkeenpyyntikurssia, jonka käytyään metsästäjällä on perustiedot seuraavista teemoista:

  • hylje eläinlajina: tietoa eläimen anatomiasta ja käyttäytymisestä
  • historia, tilastot ja hyljekantojen hoitosuunnitelmat
  • hylkeenpyynnin eri tekniikat
  • hylkeenpyynnin etiikka ja lainsäädäntö
  • hylkeenpyynnin aseet ja ammukset
  • näytteenotto ja koko hylkeen hyödyntäminen
  • hylkeen hyödyntämistä koskevat käytännön harjoittamiset
  • meri metsästysalueena

Katso Hylkeenpyyntikoulu -video. Videolla kerrotaan virheellisesti itämerennorpan metsästämisen tapahtuvan riistakeskuksen pyyntiluvan nojalla. 1.8.2021 alkaen sen pyynti on kuitenkin tapahtunut alueellisen kiintiön puitteissa.

Katso myös videot Hylkeenpyynti jäältä ja Hylkeenpyynti avovesillä.