Näiltä sivuilta löydät hirvieläimiin keskittyviä koulutusmateriaaleja. Materiaalit on jaoteltu lajeittain.

Hirvisonni

Hirvi

Täältä voit tutustua hirveä käsitteleviin koulutusmateriaaleihin.

Lue lisää
Valkohäntäpeurapukki talvisessa maisemassa.

Valkohäntäpeura

Täältä voit tutustua valkohäntäpeuraa käsitteleviin koulutusmateriaaleihin.

Lue lisää
Metsäkauriita

Metsäkauris

Täältä voit tutustua metsäkaurista käsitteleviin koulutusmateriaaleihin.

Lue lisää

Metsäpeura

Täältä voit tutustua metsäpeuraa käsitteleviin koulutusmateriaaleihin.

Lue lisää
Hirvi syömässä lehtipuuvesakkoa.

Metsästysseura osana hirvieläinten kannanhoitoa

Metsästysseuralla on merkittävä rooli hirvieläinten kannanhoidossa.

Lue lisää (PDF)
Metsästäjä pistää hirvisonnia. Jägaren tappar ur blodet från älgtjuren.

Saaliin käsittely

Voit tutustua hirvieläinten saaliin käsittelyyn Suomen Metsästäjäliiton tuottamien videoiden avulla.

Lue lisää

Hirvieläinvisat

Voit kokeilla osaamistasi hirvieläimistä erilaisten visojen avulla.

Lue lisää

Hirvieläinjulisteet

Täältä voit tutustua ja tulostaa nuorisotoimintaan tai esittelykäyttöön hirvieläinjulisteita.

Katso julisteita