Vesilintujen metsästys kiinnostaa lukuisia metsästäjiä. Mitä vesilinnustajan tulisi oikeastaan tietää voidakseen hoitaa lintukantoja ja metsästää niitä kestävästi? Entä miten harrastuksesta voisi tehdä itselleen mielekkäämpää?

Vastuullisen vesilinnustajan -sivut tarjoavat aiheesta kiinnostuneille mahdollisuuden syventää osaamistaan ja ymmärrystään tästä laajasta ja moninaisesta kokonaisuudesta.

Tervetuloa opiskelemaan!

Vastuullisen vesilinnustuksen osa-alueet: lajintuntemus, seurannat, kannanhoito, kestävä metsästys, aseet ja ampuminen, metsästysmuodot, saalisilmoitus, saaliin hyödyntäminen.