Näille sivuille on koottu villisian metsästäjälle tarkoitettuja koulutusmateriaaleja. Villisika on uudehko laji monille metsästäjille Suomessa. Sen metsästäminen vaatii erityistä osaamista ja oleellisten asioiden huomioimista. Tämän vuoksi aiheeseen on syytä perehtyä huolella ennen metsästämisen aloittamista. Myös villisian biologian tunteminen auttaa ymmärtämään villisian toimintaa ja sen toiminnasta seuraavia yhteiskunnallisia linjauksia villisikannan kokoon liittyen.

Tervetuloa opiskelemaan!

Villisika -diaesityksen kansikuva

Villisika - perustiedot, kannanhoito ja metsästys

Täältä voit opiskella villisian biologiasta ja kannanhoidosta sekä metsästyksestä.

Lue lisää (PDF)
Villisian iänmääritysjuliste

Villisian iänmääritys

Täältä voit tutustua villisian iänmääritys -julisteisiin.

Lue lisää

Villisikavisa

Voit kokeilla osaamistasi villisikaan liittyen.

Aloita visa (riddle.com)

Villisikasaaliin käsittely

Katso täältä ohjeet näytteiden ottamiseen.

Lue lisää
Afrikkalaisen sikaruton torjunta Suomessa -diaesityksen kansikuva

Afrikkalaisen sikaruton ASF:n torjunta Suomessa

Lue ASF:n torjuntaan liittyvistä asioista Suomen riistakeskuksen ja Ruokaviraston yhteistyönä laatimasta koulutusmateriaalista.

Lue lisää