Vesilintulajien tunnistaminen ja erottaminen toisistaan on vastuullisen vesilinnustajan perusvaatimus. Lajien iän ja sukupuolen tunnistaminen puolestaan antaa käsityksen, onko verotus kohdistunut kannan tuottavaan osaan vai kuluvan kauden poikastuottoon eli nuoriin yksilöihin. Iän ja sukupuolen erottaminen onnistuu saadusta saaliista, kun metsästäjällä on tiedossa kunkin lajin tyypilliset tunnusmerkit.

Opiskele aihetta Vesilintujen iän- ja sukupuolen määritysoppaan (pdf) avulla.

Testaa osaamisesi Siipivisan avulla (riddle.com).

Pääotsikkona Lajintuntemus. Alaotsikkona Biologia, Ääne, Ikä ja sukupuoli