Riistaeläinten pyydystämisessä saa käyttää vain rautoja, jotka lauetessaan aiheuttavat eläimen välittömän kuoleman. Lisäksi raudat on huollettava säännöllisesti, jotta ne toimivat varmasti tehokkaasti. Raudat on myös sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille tai muille kuin pyydystettäville eläimille. Ne on sijoitettava 1.12.2022 alkaen suojarakenteen sisälle ja suojarakenteen suuaukon läpimitan tulee olla enintään 8 senttimetriä. Suojaamattomat raudat, joihin muu kuin pyydettävä eläin voi astua, ovat kiellettyjä.

Hillerin, kärpän, minkin, näädän ja oravan metsästyksessä sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydystämisessä saa käyttää maalle tai veden päälle sijoitetun rakenteen päällä sijoitettuja rautoja.

Rautoja saa käyttää veden alla euroopanmajavan, kanadanmajavan, minkin ja piisamin metsästämiseen sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydystämiseen. Rautojen läpimitta saa olla enintään 30 senttimetriä.

Pyyntipaikat ja syötitys

Minkki

Minkkejä pyydettäessä pyyntilaitteet sijoitetaan purojen, jokien ja vesistöjen läheisyyteen, minkkien luonnollisille kulkureiteille. Laiturien aluset, veneet ja muut rannan tuntumassa olevat rakennelmat ovat hyviä sijoituspaikkoja. Usein parhaat pyyntipaikat antavat saalista vuodesta toiseen. Syöttinä käytetään esimerkiksi tuoretta kalaa. Saaliiksi saatu minkki kannattaa hyödyntää hieromalla sillä muutkin pyydykset, sillä minkin ominaistuoksu houkuttelee paikalle sen lajitovereita. Hajustukseen voi käyttää myös kaupallisia hajusteita. Pyyntiin käytettävät raudat on sijoitettava suojalaatikkoon, jonka suuaukon läpimitta on enintään 8 senttimetriä, eikä saukko, kissa, koira tai ohikulkija mene rautoihin.

Minkin raudat vesistön rannalla
Minkin raudat on hyvä asettaa vesistön läheisyyteen. Ojanvarteen asetetut laudat tai lankut ohjaavat eläimen kulkemaan rautoihin. Näin pyydysten pyyntiteho paranee, vaikka syötitys olisikin jäänyt tekemättä huolellisesti. Pyydykseen jäänyt minkki hajustaa pyyntilaitteen, jolloin se houkuttelee paikalle myös lajitovereitaan. Kuva: Mikko Alhainen

Näätä

Näädän raudat sijoitetaan yleensä puuhun, näädälle luonnolliseen paikkaan. Samalla ne ovat suojassa koirilta ja ohikulkijoilta. Suositeltava tapa on asettaa raudat vaakatasoon, esimerkiksi kahden puun väliselle ”kulkusillalle”. Syöttinä voi käyttää esimerkiksi riistanperkeitä. Raudat voi sijoittaa pysyville, hyväksi havaituille paikoille, jolloin suojakotelon voi antaa olla aina paikallaan. Koteloon voi laittaa jo hyvissä ajoin ennen pyyntikauden alkua syöttejä, jotta eläin tottuu käymään aterioimassa kyseisellä paikalla. Näin saaliin saaminen on huomattavasti varmempaa heti rautojen pyyntivireeseen asettamisen jälkeisinä päivinä. Toisinaan näädän havaitaan liikkuvan jollain alueella ja raudat viedään pyyntiin tiedustelussa hyväksi havaitulle kulkupaikalle.

Näätä raudoissa
Näädän raudat sijoitetaan riittävän korkealle puuhun, puuta vasten asetetulle ”sillalle” tai puiden väliin rakennetulle ”sillalle”. Kuva: Marko Muuttola

Klikkaamalla seuraavia otsikoita voit katsoa ja tulostaa rakennepiirroksia hetitappavien rautojen käyttämisestä:

hetitappavat raudat suojaputkessa (PDF)

minkkibunkkeri_laitiala (PDF)