Metsästys on tärkeää mitoittaa kestävälle pohjalle. Metsästäjän tulee ymmärtää eri lajien ja elottoman ympäristön välisiä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteita. Ajan­tasainen tieto helpottaa ymmärtämistä.

Eri lajien väliset vuorovaikutussuhteet ilmenevät lajien levinneisyytenä, runsautena ja siihen liittyvinä muutoksina sekä lajien kehitty­misenä eli evoluutiona. Riistan ja ympäristön vuor­o­vaikutussuhteiden, ­eli riista­ekologian, ­tuntemista tarvitaan selvitettäessä riista­kantojen tuottoa, ­käytännön riistan­hoitotoimia ja met­sästys­mahdollisuuksia.

Lue riistaekologian perusteista (riista.fi)

Kuuntele Metsästäjäksi-podcastin jakso riistaekologiasta ja riistanhoidosta: