Ylösajavien ja karkottavien koirien käyttö soveltuu parhaiten metsästykseen pienellä alueella, jossa on paljon riistaa. Koiranohjaaja ja koira ovat usein näköetäisyydellä toisistaan. Koira ei lähde pitkään taka-ajoon karkotuksen jälkeen, vaan palaa nopeasti ohjaajan luo hakemaan uutta riistaa. Tiivis kontakti ohjaajan ja irrallaan työskentelevän koiran välillä on ominaista tälle metsästysmuodolle. Mahdollisuus riistalaukaukseen tulee heti karkotuksen yhteydessä tai nopeasti sen jälkeen. Ylösajo ja karkottaminen tarkoittavat, että koira etsii ja löytää riistaeläimen ja ajaa sen nopeasti liikkeelle. Ylösajava tai karkottava koira ei seuraa riistaa sen paetessa. Lintujen ja pienikokoisten nisäkkäiden metsästyksessä käytetään ylösajo-termiä, koska koiran tulee nostaa esimerkiksi linnut siivilleen haulikon kantaman sisäpuolelta.

Koira metsästäjän edessä

Ylösajavalla koiralla metsästetään sekä lintuja että pienriistaa. Yleensä metsästettävät lajit ovat peltokanalintuja tai rusakoita. Metsästystilanteessa koiranohjaaja etenee kävellen, joko yksin tai muutaman muun metsästäjän kanssa. Koira liikkuu metsästäjien edessä, kuitenkin poistumatta pidemmälle kuin noin 20 metrin etäisyydelle metsästäjistä. Kun koira hajuaistillaan huomaa riistan, se etenee heti ja riista säntää tai lentää pakoon. Passimiehen on jätettävä usein ampumatta turvallisuussyistä, kun eläin tulee liian lujaa passiin tai ampujan eteen tulee hirvieläin, jota ei ole lupa ampua. Hyvä ylösajava koira ei ryntää riistan perään, vaan pysähtyy paikalleen, kun riista lähtee pakoon. Pysähtyminen on tärkeää, koska muuten koira voi joutua ampumasektorille. Metsästysmuoto vaatii hyvin koulutetun koiran, joka pysyy metsästäjän läheisyydessä ja tottelee välittömästi ohjaajan käskyjä. Tähän metsästysmuotoon ovat erikoistuneet esimerkiksi spanielikoirarodut, mutta myös noutajia voidaan käyttää. Metsästysmuoto ei sovellu ajaville koirille. Rodulla ei sinänsä ole merkitystä, kunhan koira käyttäytyy oikein.

Metsästäjä ja koira etsivät riistaa.
Ylösajavan koiran tulee hakea riista haulikon kantaman sisäpuolella ja ajaa se nopeasti liikkeelle. Tottelevaisuuskoulutus on tärkeässä roolissa, koska koiran tulee pysähtyä yhtä nopeasti heti ylösajon jälkeen, jotta metsästäjä voi ampua turvallisen riistalaukauksen. Kuva: Tommy Arfman

Koira ajoketjun tukena

Karkottavaa koiraa voidaan myös käyttää ajomiesten tukena ja tehostajana, kun metsästetään vaikkapa rusakoita ajoketjulla. Ajoalue on yleensä pieni, esimerkiksi peltoalueella oleva metsäsaareke. Passimiehiä asetetaan etumaastoon, ja ajomiehet kävelevät huutaen ja käsiään taputtaen ajoalueen läpi tarkoituksenaan karkottaa riistaa passimiehiä päin. Ajomiesten välillä ja edessä kulkeva, karkottava koira löytää useimmiten riistaa ensimmäisenä, ja piiloutuvia rusakoita ei jää huomaamatta. Tähän metsästysmuotoon soveltuvat spanielit ja noutajat, mutta siinä voidaan käyttää myös muita rotuja, kuten terrierejä.

Katso video pienriistan metsästyksestä ylösajavan koiran avulla