Ajoketjumetsästys tapahtuu usean metsästäjän yhteistyönä. Sulan maan aikana metsästettäessä on oletuksena, että pyydettäviä eläimiä on ajettavalla alueella. Lumikelillä alue voidaan kiertää etukäteen ja varmistaa lumijäljistä, että siellä on riistaa.

Osa metsästäjistä asettuu passeihin ajettavan alueen etumaastoon tai sen ympärille. Muut pyyntiin osallistuvat lähtevät ajamaan riistaa liikkeelle. Ajaminen tapahtuu kulkemalla sopivin välimatkoin rivissä ja pitämällä tasaista ääntä riistan ylös saamiseksi. Yleensä ajoketjussa kulkevat eivät pidä aseita mukanaan turvallisuussyistä. Heidän kannattaa pukeutua värikkäästi, jotta ketjussa kulkevat erottavat toisensa ja passiketjussa olevat havaitsevat ajomiehet ajon lähestyessä. Näkyvä vaatetus ja äänen pitäminen liikuttaessa lisäävät turvallisuutta.

Kolme oranssiin pukeutunutta metsästäjää kulkee linjassa
Ajoketjumetsästystä harrastetaan yleensä pienillä alueilla. Sitä voidaan harrastaa silloinkin, kun ei voida käyttää koiria, kuten vilkkaasti liikennöityjen teiden tai asutuksen läheisyydessä. Kuva: Hannu Huttu

Ampuminen tapahtuu passeista. Etukäteen on sovittu, missä vaiheessa – ajoketjun ylittäessä esimerkiksi tietyn maastonkohdan – passissa olijat voivat ampua vain passiketjun ohittaneita eläimiä ajoketjusta poispäin. Passi- ja ajoketjun välinen yhteydenpito onnistuu radiopuhelimien avulla. Ajoketjussa kulkevien on varmistuttava koko ajan siitä, että jokainen näkee viereiset ajoketjussa kulkevat. Näin ketju etenee rintamana ja liikkeelle lähtevät eläimet joutuvat etenemään kohti passiketjua.

Ajoketjumetsästys soveltuu hyvin sellaisiin maastoihin, joissa koiran käyttö on riskialtista esimerkiksi vilkkaasti liikennöityjen teiden tai asutuksen vuoksi. Pyyntimenetelmä soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi peltoalueella olevien metsäsaarekkeiden läpikäymiseen. Riistan saamista liikkeelle voidaan tehostaa käyttämällä ajoketjun mukana karkottavia koiria.

Ajoketjua käytetään erityisesti pienten hirvieläinten, kuten valkohäntäpeuran ja metsäkauriin sekä rusakkojen, metsästyksessä. Jonkin verran se on käytössä myös hirvenmetsästyksessä. Jos porukalla ei ole käytössään koiria, ajoketjun ja passimiesten avulla useimpien riistaeläinten metsästys onnistuu. Metsästyksen onnistumiseen vaikuttaa, minkälainen alue on kyseessä ja kuinka paljon siellä on riistaeläimiä. Uudesta lumesta on myös aina apua.