Här kan du läsa om och kontrollera frågor om skötseln av jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter.

De här sidorna innehåller utbildningsmaterial i anknytning till jaktövervakarnas uppgifter. Utbildningen för jaktövervakare är en kortfattad PDF-presentation. Dessutom kan du läsa detaljerade anvisningar i textform om jaktövervakarens uppgifter.

OBS: Repetitionskurser i offentliga förvaltningsuppgifter finns i OFU-repetitionskurserna. Repetitionskurser utförs alltid genom att logga in i Viltinfo med Oma riista-koderna. Kurserna öppnas endast om personen har en giltig utnämning för uppgiften i fråga som löper ut inom 6 månader.