Det är bra att planera jaktvårdsföreningens kommunikation ett år framåt, så att den går hand i hand med jaktvårdsföreningens verksamhet. Planering underlättar och effektiviserar kommunikationen.

Ett praktiskt redskap för planeringen av kommunikationen är en årsklocka, där olika evenemang och andra viktiga tidpunkter antecknas. I årsklockan antecknas till exempel skjutprov som ska organiseras, evenemang i anknytning till jaktövervakning, talkon för underhåll av skjutbanor, årsmöten och inledningen av älgjakten.

För planeringen av årsklockan kan du använda Finlands viltcentrals modell, där viktiga datum för jakt och viltvård är färdigt angivna. Modellen finns på sidorna Viltinfo.fi. Det rekommenderas att jaktvårdsföreningen gör sin egen årsklocka, enligt sina egna behov.

Årsklocka för kommunikation mall (PDF)

Årsklocka för kommunikation mall (docx)

Vid planeringen är det viktigt att identifiera de egna behoven och resurserna, så att kommunikationen blir så smidig som möjligt. Förutom årsklockan är det bra att också göra en mera allmän kommunikationsplan, i vilken antecknas:

  • Roller: Bestäm vem som sköter om till exempel den interna och externa kommunikationen och användningen av olika kommunikationskanaler.
  • Mål: Till exempel att aktivera medlemmarna och öka kännedomen om föreningen. I planen kan också beskrivas hur ni ska bedöma uppnåendet av målen.
  • Metoder och kanaler: Fundera på vilka kanaler ni ska använda för vilken typ av kommunikation och överväg om det finns behov av nya kommunikationskanaler.
  • Anvisningar: Finns det riktlinjer för exempelvis den visuella identiteten?
  • Målgrupper: Det är bra att ange olika målgrupper, till vilka kommunikationen riktas. Målgruppen för ett budskap inverkar på valet av kommunikationsmedel och stilen på texten. Genom att inrikta budskapet försäkrar du dig om att budskapet går fram på bästa möjliga sätt.