Rhy:sten sarvilogo.

Jaktvårdsföreningarna sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för dem. En jaktvårdsförening kan ha tjänstemän som är utsedda för skötsel av uppgifterna. För vissa tjänstemän finns fastställda utbildningskrav.

På de här sidorna hittar du information om utbildningsmaterial som har utarbetats för olika grupper av tjänstemän. Jaktvårdsföreningarnas uppgifter samt gott förvaltningsförfarande är avsedda särskilt för verksamhetsledare och för jaktvårdsföreningarnas styrelsemedlemmar. Det lönar sig att repetera sidornas innehåll, så att informationen är i färskt minne när man sköter uppgifterna.