Täällä voit tutustua ja tarkistaa riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien hoitamiseen liittyviä asioita.

Nämä sivut sisältävät metsästyksenvalvojien tehtäviin liittyvää koulutusmateriaalia. Metsästyksenvalvojien koulutus on pelkistetty PDF-esitys. Lisäksi voit lukea tekstimuotoisen yksityiskohtaisen ohjeen metsästyksenvalvojan tehtävistä.

HUOM: Julkisten hallintotehtävien kertauskurssit löytyvät JHT-kertauskursseista. Kertauskurssit tehdään aina kirjautumalla Riistainfoon Oma riista -tunnuksilla. Kurssit avautuvat vain, jos henkilöllä on voimassa oleva nimitys kyseiseen tehtävään, joka on vanhenemassa 6 kk sisällä.