Från början av år 2019 ska i varje jaktvårdsförening skjutprovtillfällena och skjutprovsintygen behandlas elektroniskt.  För att skjutprovstillfällena ska kunna genomföras smidigt förutsätts att minst två, gärna  tre examinatorer behärskar den elektroniska mottagningen av skjutprov.  För att garantera detta har man gjort instruktioner för examinatorerna, öppnat en utbildingsmiljö i webbtjänsten och utbildning kommer att ordnas.

Före det första skjutprovstillfället måste examinatorn aktivera skjutprovsfunktionen i webbtjänsten under Egna uppgifter vid sidans nedre kant. Efter det hittar man skjutprovsfunktionerna även i mobilapplikationen, då den nästa gång öppnas.

Läs här: Elektronisk mottagning av skjutprov i Oma riista -mobilapplikationen

Video-instruktion om elektronisk mottagning av skjutprov i Oma riista -mobilapplikationen (finska)