Jägarexamensutbildningen består av en utbildningsperiod på minst 12 timmar, där man går igenom jägarexamens utbildningspaketen som består av åtta olika ämnesområden. Finlands viltcentral upprätthåller utbildningsmaterialen och anordnar tillfällen för utbildarna. I det bifogade materialet som uppgjorts för utbildarna hittar man bland annat noggrannare information om anordnandet av utbildningar, samt anvisningar om var utbildningsmaterialet finns att fås för anordnandet av den egentliga förberedande utbildningen för jägarexamen.

Anvisning för anordnande av jägarexamensutbildning (PDF)

Jägarexamens utbildarna 2024 (PDF)