Här kan du läsa om och kontrollera frågor om skötseln av jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter.

På de här sidorna finns utbildningsmaterial i anknytning till uppgifterna för examinatorer för jägarexamen. Utbildningen för examinatorer för jägarexamen innehåller en kortfattad pdf-presentation. På sidorna kan man också se detaljerade anvisningar i textform om uppgifterna för examinatorer för jägarexamen.

OBS: Repetitionskurser i offentliga förvaltningsuppgifter finns i OFU-repetitionskurserna. Repetitionskurser utförs alltid genom att logga in i Viltinfo med Oma riista-koderna. Kurserna öppnas endast om personen har en giltig utnämning för uppgiften i fråga som löper ut inom 6 månader.