Jaktvårdsföreningens interna kommunikation avser kommunikation mellan medlemmarna i frågor som berör jaktvårdsföreningen. Intern kommunikation kan alltså vara till exempel diskussioner mellan jaktvårdsföreningens styrelse och verksamhetsledaren eller en möteskallelse till medlemmarna. Intern kommunikation är också sådan kommunikation mellan personer som sköter lagstadgade uppgifter som hålls inom jaktvårdsföreningen.

Förutom att förmedla information inspirerar intern kommunikation till deltagande i föreningens verksamhet och ger även möjlighet att påverka den. Den är viktig för att informera om aktuella frågor och händelser och för att diskutera föreningens verksamhet. Samtidigt skapar diskussioner en positiv intern image av föreningen.

Intern kommunikation har därför en viktig roll för ledningen av föreningen och dess strategiska genomförande. Det är skäl att satsa på den för att så många medlemmar som möjligt ska kunna göra sina röster hörda och därigenom delta i verksamheten.

Kanaler för intern kommunikation

 • Diskussioner, möten
 • verksamhetsberättelser, rapporter
 • e-post
 • meddelanden i tjänsten Oma riista
 • Facebook
 • WhatsApp
 • Google Drive

Tips för intern kommunikation

E-posten är ett bra grundläggande verktyg för officiell och mindre officiell kommunikation. Varje jaktvårdsförening har möjlighet till en egen xxxxx@rhy.riista.fi e-postadress och det rekommenderas att den används i jaktvårdsföreningens officiella interna och externa kommunikation. Jaktvårdsföreningens funktionärer kan även använda sina egna e-postadresser för kommunikation.

Jaktvårdsföreningens e-postadress och telefonnummer betjänar ytterligare även annat än den interna kommunikationen. Jaktvårdsföreningens kontaktuppgifter finns på riista.fi-sidan och via uppgifterna kan även icke medlemmar vara i kontakt med jaktvårdsföreningarna.

Härnäst presenteras närmare nyare kommunikationsverktyg, som till vissa delar lämpar sig för intern kommunikation.

 • Meddelanden i Oma riista: Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare kan skicka meddelanden via tjänsten Oma riista. Det är ett smidigt sätt att nå de medlemmar som sköter jaktvårdsföreningens uppgifter samt föreningar och jaktsällskap som verkar på området, då det gäller att informera om aktuella frågor. Ett meddelande som skickas via tjänsten går ut till de personer i valda grupper inom det egna området som använder sig av tjänsten och har en bestämd uppgift i föreningen. Genom att skicka meddelanden kan man informera om till exempel starten för jakten eller utbildning av jaktledare. Meddelanden i Oma riista kan skickas från nättjänsten Oma riista och kan läsas i den eller i mobilappen. Meddelandetjänsten fungerar som en anslagstavla på så vis att det inte går att svara på meddelandena. Tjänsten Oma riista och dess egenskaper utvecklas kontinuerligt.
 • Facebook: I Facebook kan man skapa slutna grupper för medlemmarna där man kan diskutera och förmedla information. Tänk på att Facebook inte ska användas för att dela hemliga uppgifter eller något slag av dokument. Att en grupp är sluten betyder inte heller att uppgifter om diskussioner som förs inom gruppen inte skulle kunna komma ut i offentligheten. Facebook gör det möjligt att enkelt förmedla evenemangsinbjudningar och har goda kommunikations- och diskussionsegenskaper.
 • WhatsApp: WhatsApp passar bra för kommunikation i en liten grupp eller mellan två personer. Med appen kan man skicka meddelanden och ringa samtal. För WhatsApp gäller samma som för Facebook: skicka inte hemlig information eller dokument via appen.
 • Google Drive och Dropbox: Google Drive och Dropbox kan användas för att spara material som till exempel fotografier och filer. Bägge är molntjänster, i vilka man kan bestämma vem som kan granska och ladda ner det sparade materialet. Det är inte säkert, och därför inte rekommenderat, att spara hemligt material eller personuppgifter i molntjänsten.