Här kan du läsa om och kontrollera frågor om skötseln av jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter.

Sidorna innehåller utbildningsmaterial i anknytning till uppgifterna för examinatorer för skjutprov. På sidan om utbildning av examinatorer för skjutprov finns en kortfattad PDF-presentation.

På sidan med anvisningar för examinatorer för skjutprov finns detaljerade anvisningar i textformat om uppgifterna för examinatorer för skjutprov.

De två sista ämnessidorna innehåller utbildningsmaterial för den elektroniska mottagningen av skjutprovet som togs i bruk i början av år 2019.

Här kan du skriva ut en väggtavla till skjutbanan: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov (517/2017).

OBS: Repetitionskurser i offentliga förvaltningsuppgifter finns i OFU-repetitionskurserna. Repetitionskurser utförs alltid genom att logga in i Viltinfo med Oma riista-koderna. Kurserna öppnas endast om personen har en giltig utnämning för uppgiften i fråga som löper ut inom 6 månader.

 

Skjutprovsäkerhetsanvisningar för skyttar