Täällä voit tutustua ja tarkistaa riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien hoitamiseen liittyviä asioita.

Nämä sivut sisältävät metsästäjätutkinnon vastaanottajan tehtäviin liittyvää koulutusmateriaalia. Metsästäjätutkinnon vastaanottajien koulutus sisältää pelkistetyn pdf-esityksen. Sen lisäksi sivuilta on katsottavissa tekstimuotoinen yksityiskohtainen ohje metsästäjätutkinnon vastaanottajan tehtävistä.

HUOM: Julkisten hallintotehtävien kertauskurssit löytyvät JHT-kertauskursseista. Kertauskurssit tehdään aina kirjautumalla Riistainfoon Oma riista -tunnuksilla. Kurssit avautuvat vain, jos henkilöllä on voimassa oleva nimitys kyseiseen tehtävään, joka on vanhenemassa 6 kk sisällä.