Rhy:sten sarvilogo.

Riistanhoitoyhdistykset hoitavat niille säädettyjä julkisia hallintotehtäviä. Tehtävien hoitamiseen riistanhoitoyhdistyksellä voi olla nimitettyjä toimihenkilöitä. Joidenkin toimihenkilöiden osalta on säädetty koulutusvaatimus.

Näiltä sivuilta löydät tietoa eri toimihenkilöryhmille laadituista koulutusmateriaaleista. Riistanhoitoyhdistysten tehtävät sekä hyvät hallintomenettelyt ovat tarkoitettu erityisesti toiminnanohjaajien sekä riistanhoitoyhdistysten hallituksen jäsenille. Sivuilta on hyvä kerrata asioita, jotta omassa tehtävässä huomioitavat asiat ovat tuoreessa muistissa, kun tehtäviä hoidetaan.