Riistanhoitoyhdistysten sisäinen viestintä tarkoittaa riistanhoitoyhdistysten jäsenien välistä riistanhoitoyhdistyksen asioita koskevaa viestintää. Sisäinen viestintä voi siis olla esimerkiksi riistanhoitoyhdistyksen hallituksen ja toiminnanohjaajan välistä keskustelua tai vaikkapa kokouskutsun lähettämistä jäsenille. Sisäistä viestintää on myös muiden lakisääteisiä tehtäviä suorittavien henkilöiden viestintä, joka pysyy riistanhoitoyhdistyksen sisällä.

Tiedonkulun lisäksi sisäinen viestintä innostaa mukaan riistanhoitoyhdistyksen toimintaan ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa siihen. Se on tärkeää niin ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedottamisen kuin yhdistyksen toimintaa koskevan keskustelun kannalta. Samalla käydyssä keskustelussa luodaan positiivista sisäistä imagoa riistanhoitoyhdistykselle.

Sisäinen viestintä on siten tärkeässä roolissa riistanhoitoyhdistyksen johtamisessa ja sen strategian toteuttamisessa. Siihen kannattaakin panostaa, jotta mahdollisimman monen jäsenen ääni saadaan kuuluviin ja siten moni mukaan toimintaan.

Sisäisen viestinnän kanavia

 • keskustelut, kokoukset
 • toimintakertomukset, raportit
 • sähköposti
 • Oma riista -palvelun viestit
 • Facebook
 • WhatsApp
 • Google Drive

Vinkkejä sisäiseen viestintään

Sähköposti on hyvä perusväline riistanhoitoyhdistyksen viralliseen ja epävirallisempaan sisäiseen viestintään. Jokaisella riistanhoitoyhdistyksellä on mahdollisuus omaan xxxxx@rhy.riista.fi sähköpostiosoitteeseen ja sitä suositellaan käytettävän riistanhoitoyhdistyksen virallisessa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Riistanhoitoyhdistysten toimijat voivat käyttää myös omia sähköpostiosoitteitaan viestinnässä.

Riistanhoitoyhdistyksen sähköpostiosoite ja puhelinnumero palvelevat lisäksi muutakin kuin sisäistä viestintää. Riistanhoitoyhdistyksen yhteystiedot ovat riista.fi-sivuilla ja niiden kautta ei-jäsenetkin voivat olla yhteydessä riistanhoitoyhdistyksiin.

Seuraavaksi esitellään tarkemmin uudempia viestintävälineitä, jotka sopivat tietyiltä osin sisäiseen viestintään.

 • Oma riista -viestit: Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja voi lähettää viestejä Oma riista -palvelun kautta. Viestit ovat kätevä väline tavoittaa riistanhoitoyhdistyksen tehtäviä hoitavia jäseniä ja alueella toimivia seuroja ja seurueita ilmoitusluontoisissa ajankohtaisissa asioissa. Lähetetty viesti menee oman alueen valittujen ryhmien henkilöille, joilla on palvelu käytössään ja joilla on määritelty tehtävä yhdistyksessä. Viestejä lähettämällä voidaan tiedottaa esimerkiksi pyynnin aloituksesta tai metsästyksenjohtajien koulutuksesta. Oma riista -viestejä voidaan lähettää Oma riista -verkkopalvelusta ja ne voidaan lukea siitä tai -mobiilisovelluksesta. Viestipalvelu toimii kuten ilmoitustaulu; viesteihin ei voi vastata. Oma riista -palvelu ja sen viestiominaisuudet kehittyvät jatkuvasti.
 • Facebook: Facebookiin voidaan perustaa vain jäsenille tarkoitettuja suljettuja ryhmiä keskustelua ja tiedotusta varten. On huomioitava, että Facebookia ei voida missään nimessä käyttää salaisten tietojen tai minkäänlaisten asiakirjojen jakamiseen, vaan kyseessä on epävirallinen viestintäkanava. Ryhmän yksityisyys ei myöskään tarkoita, etteikö tieto sen sisällä käytävistä keskusteluista voisi tulla julkiseksi. Facebook mahdollistaa helpon tapahtumakutsujen luomisen ja hyvät viestittely- ja keskusteluominaisuudet.
 • WhatsApp: WhatsApp sopii hyvin pienen ryhmän tai kahden ihmisen väliseksi epäviralliseksi viestintävälineeksi. Sovelluksella voidaan lähettää viestejä sekä soittaa puheluita. WhatsAppiin pätee sama kuin Facebookiin: älä lähetä sen kautta salassa pidettäviä tietoja tai mitään asiakirjoja.
 • Google Drive ja Dropbox: Voidaan hyödyntää materiaalien kuten valokuvien ja tiedostojen tallentamiseen. Molemmat ovat pilvipalveluita, joissa voidaan määrittää, kuka pääsee tarkastelemaan ja lataamaan tallennettuja materiaaleja. Pilvipalveluun ei ole turvallista eikä siten suotavaa ladata salaisia tai henkilötietoja sisältäviä materiaaleja.

Oma riista logo