piirroskuva, jossa käsi piirtää ympyränmuotoista vuosikelloa

Riistanhoitoyhdistysten viestintää on hyvä suunnitella vuodeksi eteenpäin niin, että se kulkee käsi kädessä riistanhoitoyhdistyksen toiminnan kanssa. Suunnittelu helpottaa ja sujuvoittaa viestintää.

Kätevä työkalu viestinnän suunnitteluun on vuosikello, johon kirjataan vuoden tapahtumat ja muut tärkeät ajankohdat. Vuosikelloon laitetaan esimerkiksi järjestettävät ampumakokeet, metsästyksen valvontatapahtumat, ampumaradan kunnostustalkoot, vuosikokoukset ja hirvijahdin aloitus.

Vuosikellon tekemisessä voi hyödyntää Suomen riistakeskuksen vuosikellon runkoa, johon on merkitty metsästyksen ja riistanhoidon kannalta tärkeitä ajankohtia. Vuosikellosta kannattaa tehdä oman riistanhoitoyhdistyksen tarpeisiin sopiva.

Viestinnän vuosikellon malli (PDF)

Viestinnän vuosikellon malli (docx)

Suunnittelussa on tärkeää tunnistaa omat tarpeet ja resurssit, jotta viestintä olisi mahdollisimman jouhevaa. Viestinnän vuosikellon lisäksi onkin hyvä tehdä yleisempi viestintäsuunnitelma, johon kirjataan:

  • Roolit: Kuka huolehtii esimerkiksi sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja eri viestintäkanavien käytöstä.
  • Tavoitteet: Esimerkiksi jäsenien aktivointi ja tunnettuuden lisääminen. Suunnitelmaan voidaan myös kirjata, kuinka tavoitteiden saavuttamista arvioidaan.
  • Keinot ja kanavat: Mietitään, mitä kanavia käytetään mihinkin viestintään ja pohditaan, onko tarvetta uusien viestintäkanavien käyttöönotolle.
  • Ohjeistukset: Onko linjaa esimerkiksi visuaalisen ilmeen suhteen?
  • Kohderyhmät: Suunnitelmassa on hyvä määritellä eri kohderyhmiä, joille viestitään. Viestin kohderyhmä vaikuttaa siihen, millainen viestintäväline kannattaa valita ja millainen on tekstin tyyli. Viestin kohdentamalla varmistetaan, että viesti menee parhaiten perille.