Valkohäntäpeura sijoittuu selvästi omaan kokoluokkaansa hirven ja pienten hirvieläinten, kuusipeuran ja metsäkauriin, väliin. Pukki painaa enimmillään lähes 150 kg, kun taas naaraan paino jää alle 100 kg. Pukki on voimakasrakenteinen ja harteikas, mutta silti ketteräliikkeinen. Pienempi naaras on huomattavasti sirompi ja liikkeissään kevyempi.

Jäljet

Valkohäntäpeuran jälki muistuttaa muodoltaan metsäkauriin jälkeä. Aikuisen sorkanjälki on kutenkin selvästi kauriin jälkeä isompi; 7-12 cm pitkä
Kuva: Dick Forsman. Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Valkohäntäpeuran sorkan pituus on 7–12 cm. Pukin sorkka on isompi kuin naaraan, mutta sukupuolen tunnistaminen sorkan pituudesta ei ole suositeltavaa. Valkohäntäpeuran sorkan ulkoreuna on pyöristynyt ja kärki melko terävä. Sorkan muoto eroaa selvästi kuusipeuran sorkasta, jonka ulkoreuna on lähes suora. Metsäkauriin ja valkohäntäpeuran sorkat ovat osin samanmuotoisia, mutta metsäkauriin sorkka on paljon pienempi, pituudeltaan alle 6 cm. Sorkan leveys on kenties pituutta parempi mitta erottamaan eri lajeja toisistaan. Valkohäntäpeuran sorkan leveys on 6–9 cm.

Käsi mittakaavana sorkanjäljen vieressä.
Valkohäntäpeuran jälki kovalla alustalla sulan maan aikaan. Kuva: Henri Mutanen
Sorkanjälkiä maassa.
Valkohäntäpeuran jälki pehmeämmällä alustalla. Kuva: Juha Tiainen
Sorkanjälkiä hiekassa.
Jälkiä kovalla alustalla. Kuva: Henri Mutanen

Hirvieläinten tavoin valkohäntäpeura liikkuu mieluiten käyden. Käynti on usein verkkaista eikä erityisen vetävää. Rauhallisen käynnin askelpituus on metrin kummallakin puolen, ja takajalan jälki jää usein etujalan jäljen taakse. Etenkin pukin askelleveys on melko suuri. Valkohäntäpeuran ravi on nopeaa, mutta pakoon se lähtee pitkin ja usein korkein loikin. Loikka on helposti nelimetrinen.

Lumeen tallautunut polku.
Valkohäntäpeurat kulkevat ruokapaikalle usein samaa kulku-uraa pitkin, jolloin talven mittaan muodostuu paksuja polkuja. Kuva: Henri Mutanen
Pienten hirvieläinten jäljet eroavat toisistaan kooltaan ja muodoltaan, mutta pehmeässä lumessa lajien tunnistaminen on vaikeaa.
Kuva: Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Jätökset

Valkohäntäpeuran ulostepapanat ovat tummia noin 1,5 cm pitkiä ja senttimetrin paksuisia, toisesta päästä teräväkärkisiä. Ne muistuttavat metsäkauriin ulosteita, mutta ovat näitä suurempia.

Eläinten polku lumessa on kauttaaltaan jätösten peitossa.
Valkohäntäpeurat ovat kulkeneet läpi talven samaa polkua ruokailupaikalle. Keväällä lumien sulaessa paljastuu lumen alta suuri määrä jätöksiä. Kuva: Reima Laaja

 

Toteutettu yhteistyössä: