Kanalinnut jaetaan metsäkana- ja peltokanalintuihin. Metsäkanalintuihin kuuluvat: teeri, metso, riekko ja pyy. Peltokanoja taas ovat peltopyy ja fasaani. Lajien tunnistamisessa auttaa jälkien koon arvioimisen lisäksi jonkin verran myös tieto elinympäristöstä, eli onko jäljet metsässä vai pellolla. Tämä tieto ei ole kuitenkaan aukoton, sillä fasaanit liikkuvat myös reunametsissä ja metsäsaarekkeissa ja teeret voivat pitää soidintaan myös pelloilla.

Poispäin lentävä metsokukko.

Metson jäljet ja jätökset

Tutustu metson jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lue lisää
Sivuttain lentävä koirasteeri.

Teeren jäljet ja jätökset

Tutustu teeren jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lue lisää
Oksalla istuva pyy.

Pyyn jäljet ja jätökset

Tutustu pyyn jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lue lisää
Riekko kelopuun juurella.

Riekon jäljet ja jätökset

Tutustu riekon jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lue lisää
Fasaanikukko hangella.

Fasaanin jäljet ja jätökset

Tutustu fasaanin jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lue lisää
Peltopyy sänkipellolla.

Peltopyyn jäljet ja jätökset

Tutustu peltopyyn jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lue lisää