Huomioi, että jäljen jättäjää on usein mahdotonta määrittää varmasti pelkän valokuvan perusteella. Jälkiä kannattaa seurata maastossa jonkin matkaa esim. takajälkeen. Eläinten kulkutyyli ja lukumäärä vaihtelevat lajeittain.

Jos havaitset maastossa suurpetojen: karhun, suden, ilveksen tai ahman jälkiä, ilmoita havaintosi paikallisen riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilölle. Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot (riista.fi).

Jänisten ja oravan jäljet ja jätökset

Tutustu jänisten ja oravan jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue tästä

Pienpetojen jäljet ja jätökset

Tutustu pienpetojen ja saukon jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Testaa pienpetojen jälkitunnistustaitojasi (riddle.com).

Lue lisää

Kanalintujen jäljet ja jätökset

Tutustu kanalintujen jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Testaa kanalintujen jälkitunnistustaitojasi (riddle.com).

Lue lisää

Hirvieläinten, villisian ja muflonin jäljet ja jätökset

Tutustu sorkkaeläinten jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Testaa sorkkaeläinten jälkitunnistustaitojasi (riddle.com).

Lue lisää
Karh

Suurpetojen jäljet ja jätökset

Tutustu suurpetojen jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Testaa suurpetojen jälkitunnistustaitojasi (riddle.com).

Lue lisää