Tällä sivulla esitellään sorkkaeläimiin kuuluvien lajien jälkiä ja jätöksiä. Sorkkaeläinten erottaminen toisistaan jälkien perusteella on toisinaan hankalaa, ja lajin arvioimisessa auttaakin tieto siitä mitä lajeja ylipäänsä alueella elää. Yleisimpien lajien, kuten hirven, valkohäntäpeuran, metsäkauriin ja villisian erottaminen toisistaan onnistuu kuitenkin hyvin, kun perehtyy eri lajien jälkien kokoon ja muotoon.

Hirvi syömässä lehtipuuvesakkoa.

Hirven jäljet ja jätökset

Tutustu hirven jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää
Valkohäntäpeurapukki talvisessa maisemassa.

Valkohäntäpeuran jäljet ja jätökset

Tutustu valkohäntäpeuran jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää
Neljä metsakaurista.

Metsäkauriin jäljet ja jätökset

Tutustu metsäkauriin jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää
Metsäpeuroja suolla, hirvas, vaadin ja vasa.

Metsäpeuran jäljet ja jätökset

Tutustu metsäpeuran jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää
Kuusipeuroja pellolla.

Kuusipeuran jäljet ja jätökset

Tutustu kuusipeuran jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää
Villisikalauma.

Villisian jäljet ja jätökset

Tutustu villisian jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää
Muflonit juoksevat lumessa.

Muflonin jäljet ja jätökset

Tutustu muflonin jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lue lisää