Hur väl vitsvansen kunde identifieras innan skottet, kan kontrolleras utgående från antalet tänder och tändernas utseende. Kontrollering av fällda vitsvansars ålder är alltså ett bra sätt att öva sina kunskaper i identifiering av olika åldersgrupper bland levande vitsvansar.

Tandväxling

En normal kalv (½ år) har fyra kindtänder i underkäkens ena halva, varav den tredje framifrån (P3) är tredelad. Under vintern kan tecken på även en femte tand (M2) börja synas.

En 1½-årig vitsvans har sex kindtänder i underkäkens ena halva. Under hösten finns vanligen mjölktänderna kvar, alltså de tre första tänderna framifrån (P1 – P3), vilket ses i att den tredje tanden framifrån (P3) är tredelad. Mot vintern utbyts mjölktänderna till permanenta tänder, vilket gör att den tredje tanden (P3) blir tvådelad. En 1½-årig vitsvans känns då igen på att de tre första tänderna (P1 – P3) är obetydligt slitna och oftast lägre än de tre sista (M1 – M3).

En vitsvans som är 2½ år eller äldre har sex permanenta tänder som alla är fullt utvuxna. Den tredje tanden framifrån (P3) är alltså tvådelad och alla tänders uddar uppvisar olika grader av slitage.

Översta käken är av kalv (½ år) och andra käken av fjolårig (1½ år) med alla mjölktänder kvar (P(1) – P(3)). Tredje käken är av fjolårig (1½ år) med mjölktanden P2 ersatt av en permanent tand och mjölktanden P(3) på väg att falla bort. Nedersta käken är av en ung vuxen (3½ år).

Tandslitage

En vitsvans tänder slits med åren. Från att vid unga år ha haft skarpa åsar, kommer kindtänderna med stigande ålder att bli allt mer utjämnade och tändernas framträdande ljusbruna tandben allt bredare. Tändernas slitningsgrad kan alltså användas för att avgöra hur gammal en vitsvans var.

Hos älgar kan en grov åldersindelning göras med hjälp av även framtändernas slitage, men den metoden fungerar inte lika bra för vitsvansvilt.

Högst upp kalv (½ år) och som följande fjolårig (1½ år) med alla mjölktänder kvar. Tredje uppifrån är en fjolårig (1½ år) med mjölktanden P2 bytt mot permanent tand och mjölktanden P3 på väg att falla bort, medan den fjärde uppifrån är en fjolårig (1½ år) med mjölktänderna P2 och P3 ersatta av permanenta tänder. Notera hur ljusa och oslitna dessa nya permanenta tänder är. Den tredje nerifrån är en ung vuxen (3½ år), den nästsista en fullvuxen (6½ år) och den nedersta en gammal (13½ år).

Mera instruktioner i åldersbestämning av vitsvansar utgående från tänderna, finns bland annat i Valkohäntäpeuran ikämääritys av Aleksi Kokko och Ilkka Ala-Ajos.