Vitsvansviltets könskaraktärer är inte lika tydliga som hos flera andra hjortdjur i och med att könsorganen inte är särskilt framträdande och akterspegeln är likadan hos båda könen. Under den tid då hjortarna bär horn är dessa det enklaste sättet att skilja åt könen, i och med att hindarna inte har horn. En del av hjortarna kan däremot fälla sina horn redan i december, så man kan inte enbart förlita sig på hornen.

Många hjortar fäller hornen vid årsskiftet.

Fullvuxna hjortar kan skiljas från hindar genom en stor kroppsmassa och ett kraftigt halsparti. Unga hornlösa hjortar kan däremot vara väldigt lika hindar med sina förhållandevis klena halsar och små kroppsmassor. Vid slutet av året lönar det sig alltid att vara observant på djurens huvuden. En avvikande fläck mellan öga och öra tyder på en hjort som fällt hornen. Även kalvarnas kön kan åtskiljas med hjälp av hornbasen. Hjortkalvars hornbasar ses som två små knallar därifrån hornen kommer att växa ut följande år.

Kalvar av hankön kan ofta kännas igen med hjälp av basen där hornen kommer att växa ut.