En vitsvansstams åldersfördelning kan styras med andelen kalvar som varje år lämnas kvar i den överlevande stammen efter avslutad jakt. Åldersfördelningen påverkas också av hur jakttrycket riktas mot de vuxna vitsvansarna i stammen. I och med att vitsvansarna är långlivade behövs det flera års arbete för att styra åldersfördelningen i en viss riktning.

Med kalvandelen regleras hur stor del vuxna djur beståndet får och med selektiv vuxenbeskattning regleras hur stor del av de vuxna djuren som blir fullvuxna. Man styr helt enkelt hur stor del av de vuxna djuren som är halvvuxna respektive fullvuxna. Förenklat sett säkerställer man alltså rekryteringen från yngre åldersgrupper till fullvuxna djur.