Valkohäntäpeuran lisääntyminen muistuttaa monella tavalla hirven lisääntymistä. Valkohäntäpeurat eivät puolusta reviiriä, kokoa haaremia tai hallitse tiettyjä kiimapaikkoja. Sekä naaraat että urokset kulkevat kotialueellaan ja etsivät aktiivisesti parittelukumppaneita.

Urokset aloittavat valmistautumisen paritteluun aikaisin syksyllä jättämällä hajumerkkejä, potkimalla maahan pieniä kuoppia ja hankaamalla sarvia puihin ja pensaisiin. Naaraiden astuminen tapahtuu yleensä suhteellisen lyhyen ajan sisällä, joka huipentuu marraskuun alussa ja puolivälissä. Naaras on vastaanottavainen hedelmöittymiselle vain noin vuorokauden ajan, mutta se saattaa tarjota useallekin urokselle puuhaa jopa kolmen vuorokauden aikana hedelmöittymisen yhteydessä. Astumisen jälkeen naaraan tiineysaika vasomiseen saakka kestää reilut 200 vuorokautta. Tavallisesti tämä tarkoittaa sitä, että vasomisaika on toukokuun loppupuolelta kesäkuun alkupuolelle.

Jos naaras ei ole löytänyt sopivaa parittelukumppania kiima-aikana, se voi tulla uudestaan kiimaan 25 – 30 päivän kuluttua. Jos parittelu ei onnistu silloinkaan, kiimakierto voi jatkua  kevääseen saakka. Kannoissa, joissa verotus on kohdistunut uroksiin ja kannan sukupuolijakauma on tämän seurauksena vääristynyt, kiimahuippu voi siirtyä lähemmäs talvea ja kiima-aika voi pidentyä.

Jos naaras joutuu uusintakiimaan sopivien urosten puuttumisesta johtuen, myös vasominen tapahtuu tavallista myöhemmin. Tiineys kestää suurin piirtein yhtä kauan astumisen ajankohdasta riippumatta. Tämä voi tarkoittaa sitä, että myöhemmin syntyneet vasat ovat syksyn tullessa pienempiä verrattuna normaaliin aikaan syntyneisiin vasoihin.

Erittäin hyvin kehittyneet valkohäntäpeuranaaraat voivat joskus tulla sukukypsiksi jo ensimmäisenä talvenaan. Jos tällainen naaras astutaan joulukuussa, se myös vasoo kesällä tavallista myöhemmin.