Esipuhe

Metsästyksenjohtajan perustaidot – koulutusmateriaalin tavoitteena on helpottaa metsästyksen-johtajan työtä. Metsästyksenjohtajalla on hyvin vaativa tehtävä, joka edellyttää tietoa muun muassa lainsäädännöstä, biologiasta, etiikasta ja johtajuudesta. Tästä materiaalista löytyy vastauksia peruskysymyksiin.

Koulutusmateriaali sisältää kuvauksen sorkkaeläinkantojen hoidon organisaatiosta ja kantojen hoitoon liittyvistä vaiheista, sorkkaeläinmetsästyksen käskynjakoon ja turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä kuvauksen kannanvaihtelun perusmekanismeista. Materiaali on jaettu kuuteen osaan:

Metsästyksen johtaminen

Hirven kannanhoitojärjestelmä

Hirven biologia

Valkohäntäpeuran biologia

Metsäkauriin biologia (tulossa)

Kuusipeuran biologia (tulossa)

Metsästyksenjohtajan perustaidot -materiaalin on tuottanut Suomen riistakeskuksen Hirvieläinten kannanhoidon kehittäminen – hanke maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

 

Mikael Wikström

Suomen riistakeskus