Valkohäntäpeurakannan ikäjakaumaa voidaan säädellä talvikantaan jätettävällä vasaosuudella. Ikäjakaumaan vaikuttaa myös aikuisiin peuroihin kohdistuva verotuspaine. Koska valkohäntäpeurat voivat elää pitkään, ikäjakauman ohjaamiseen tarvitaan useamman vuoden työ.

Vasaosuuden kautta säädellään kannan aikuisten eläinten osuutta, ja valikoivalla aikuisverotuksella säädellään sitä, kuinka suuri osa aikuisista eläimistä saa kasvaa täysikasvuisiksi. Säädellään siis sitä, miten suuri osa kannan aikuisista elämistä on keskenkasvuisia ja täysikasvuisia. Yksinkertaistaen varmistetaan tällä tavalla nuorten aikuisten kasvamista täysikasvuisiksi.