Typiskt för älgens beteende är att den under året förflyttar sig mellan sommar- och vinterbeten. Enligt Heikkinen 34 är det genomsnittliga avståndet mellan betesområdena cirka 15 kilometer. Hemområdets storlek sommartid (området där älgarna vistades med 80 % sannolikhet) var 1 400 ha och vintertid 1 200 ha. Storleken på hemområde varierade något mellan könen, men oberoende av kön var rörelserna livligare sommartid än vintertid. Storleken på älgens hemområde beror dessutom på dess ålder och geografiska placering 50. Storleken på det totala område som en älg använder under ett år varierar mellan 4 000 och 40 000 hektar, med större hemområden i norra Finland än i södra Finland 50.

En 8-årig tjur i Kajanaland rör sig på ett stor område.

Bild 7 och 8. Älgens ålder, kön och geografiska placering inverkar på storleken av det hemområde den använder under ett år. Den ovan bilden visar att en 8-årig tjur rör sig på ett mycket större område än en lika gammal ko med två kalvar i Nyland. Bilderna 7 och 8 är kopierade från webbplatsen riistahavainnot.fi.

Ko med två kalvar i Nyland rör sig på ett små område.

I undersökningen Suomen metsät 2012 (sv. Finlands skogar 2012) konstateras att den genomsnittliga storleken på fastighetshelheter i familjeägo är cirka 30 hektar 85. Det betyder att ett hemområde sommartid i genomsnitt sträcker sig över 47 skogsägares egendom och vintertid över 40 skogsägares egendom. Ett hemområde omfattar naturligtvis även åkrar, men siffrorna ger ändå en bild av hur många personers markområden en älgs hemområde sträcker sig över.