På sommaren har älgarna tillgång till ett mångsidigt utbud av föda. Björk och blåbär utgör totalt ungefär tre fjärdedelar av älgens föda sommartid 38.  Av alla träd som älgen betar sommartid är 42 procent björk, vilket beror på den goda tillgången 103. Andra viktiga födoväxter sommartid är bland annat rönn, vide, asp, hallon och ljung 38 och 103.

Blåbärsris.

Bild 3 och 4. På sommaren använder älgen mycket blåbärsris och björk som föda 38.

Björk och rönn emellan granen.

På sommaren utgörs älgens föda inte endast av trädväxtlighet, utan olika kärr- och vattenväxter spelar också en viktig roll. De väljer inte livsmiljön endast utgående från tillgången på plantbestånd, utan tillbringar tiden mera sporadiskt i hela landskapet jämfört med vintertid 73. Skydd söker älgarna i skogar med stor krontäckning. Sådana livsmiljöer kan vara något svalare och ge bra skydd mot solen 71.