Älgar, liksom djur i allmänhet, väljer livsmiljö utgående från föda och skydd. Älgarnas favoritföda är inte tall, trots att en avsevärd del av deras vinterföda består av tall, på grund av den rikliga tillgången. På sommaren är utbudet av föda mycket bredare.

Älgarnas favoritföda vintertid är förutom rönn, asp och vide 4 och 11 även en och vårtbjörk 79. Tall och glasbjörk är sinsemellan lika populära och älgen äter till exempel rönn, asp och vide 14 gånger hellre än tall och glasbjörk. En och vårtbjörk är 3,5 gånger populärare än tall och glasbjörk 79. Gran använder älgen i praktiken inte alls som föda 63, 46 och 75. I gallringsskog med granbestånd kan emellertid gnagning på bark förekomma, om det på området är ont om föda i proportion till antalet älgar 87. Av de i Finland vanliga lövträdslagen är al illasmakande för älg 46.