Kesällä hirvillä on monipuolinen ravintoresurssi käytettävissään. Koivu ja mustikka kattavat kokonaisuudessaan noin kolme neljäsosaa hirvien kesäravinnosta 38.  Kaikista kesällä kulutetuista puista 42 prosenttia on koivua, mikä johtuu koivun hyvästä saatavuudesta 103. Muita tärkeitä ravintokasveja kesällä ovat muun muassa pihlaja, paju, haapa, vadelma ja kanerva 38 ja 103.

Mustikanvarpuja

Kuva 3 ja 4. Kesällä hirvi käyttää paljon mustikan varvustoa (yllä) ja lehtipuuta (alla) ravintonaan 38 (kuvat: Eerojuhani Laine).

Pihlajaa ja koivua kuusen- ja männytaimien seassa.

Kesäisin hirvien ravinnonhankinta ei kohdistu pelkästään puukasvillisuuteen, vaan tärkeässä roolissa ovat erilaiset suo- ja vesikasvit. Elinympäristöä ei valita pelkästään taimikoiden saatavuuden perusteella, vaan aikaa vietetään satunnaisemmin koko maisemassa verrattuna talveen 73. Suojaa hirvet löytävät metsistä, joissa on suuri latvuspeittävyys. Tällaisissa elinympäristöissä voi olla hieman viileämpää ja hyvä suoja auringonpaisteelta 71.