Hirvet, kuten eläimet yleensäkin, valitsevat elinympäristönsä ravinnon ja suojan mukaan. Hirvien suosituinta ravintoa ei suinkaan ole mänty, vaikka merkittävin osa hirven talviravinnosta koostuu männystä sen hyvän saatavuuden vuoksi. Kesällä ravintovalikoima on paljon laajempi.

Hirville puulajeista suosituimpia ovat talvella pihlajan, haavan ja pajun 4 ja 11 lisäksi kataja, sekä rauduskoivu 79. Mänty ja hieskoivu ovat yhtä suosittuja keskenään ja hirvi syö esimerkiksi pihlajaa, haapaa ja pajua 14 kertaa mieluummin kuin mäntyä tai hieskoivua. Kataja sekä rauduskoivu ovat 3,5 kertaa suositumpia kuin mänty ja hieskoivu 79. Kuusta hirvi ei käytä ravinnoksi käytännössä juurikaan 63, 46 ja 75. Harvennuskuusikoissa saattaa ilmetä kuitenkin kuoren kaluamista, mikäli alueella on niukasti ravintoa suhteessa hirvimäärään 87. Suomessa yleisistä lehtipuista leppä maistuu hirvelle huonosti 46.