Riistanhoitoyhdistysten nuorisotoimijoille tarkoitettuja sivustoja ja materiaaleja:

 

Lue lisää riistakoulusivustolta.

 

Lue lisää Metsästysammunnan ABC -sivustolta.

Rastipaketti

Suomen riistakeskus lainaa rastipaketteja riistanhoitoyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. Voit tiedustella rastipaketin rasteja oman alueesi aluetoimistosta.

TIETORASTIT:

 • HIRVIELÄINRASTI
 • PIENPETORASTI
 • KANALINTURASTI
 • JÄNISRASTI
 • JOKAMIEHENOIKEUDET ‑RASTI
 • HIRVIKOLARIRASTI
 • ASERASTI (* aseita ja niiden oheismateriaalia esiteltäväksi)

TEKEMISRASTIT:

 • RIISTANHOITORASTI (* metsästysseuran riistaruokintapaikka)
 • ILMAKIVÄÄRIAMMUNTA-RASTI (* ilmakivääri)
 • JOUSIAMMUNTARASTI
 • RAKENTAMISRASTI (* rakennusmateriaalia)

Avaa tästä rastiradan yleisohjeet

Avaa tästä rastikohtaiset ohjeet

Jälkimatot

Suomen riistakeskus lainaa jälkimattoja riistanhoitoyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. Voit tiedustella mattoja oman alueesi aluetoimistosta.

 • suurpetomatto
 • sorkkaeläinmatto
 • pienpetomatto
 • jänikset, orava, kanalinnut –matto

Riistaekologian perusteet -kalvosarja

Eräpassi lapsille ja nuorille (Metsähallitus, Eräluvat.fi)

Pelejä metsästyksestä ja riistasta (Metsähallitus, Eräluvat.fi)

Lainattavat näyttelyt (Suomen metsästysmuseo)

Tehtäviä, leikkejä sekä laajempia teemakokonaisuuksia varhaiskasvatukseen sekä ala- ja yläkouluihin (Suomen Metsäyhdistys)