Kurser

Här kan du lära känna och granska ärenden relaterad till förvaltning av offentliga förvaltningsuppgifter. Repetitionsutbildningar för offentliga förvaltningsuppgifter hittar man från OFU-repetitionsutbildningar.

OFU = offentliga förvaltninsuppgifter