Kurser

OFU-repetitionskursen kan avläggas genom att logga in med Oma riista -koderna. Inloggningen sker uppe till höger på sidan. Repetitionskursen kan avläggas av skytteprovs-examinatorer, mottagare av jägarexamen eller av jaktövervakare, vars uppdrag är i kraft vid inloggningstillfället och det är högst 6 månader kvar innan uppdragets giltighetstid utgår. Om ett i kraftvarande uppdrags giltighetstid har gått ut så öppnas inte repetitionskursen upp längre för personen och hen måste då delta i ett utbildningstillfälle som ordnas av Finlands viltcentral för att kunna få en ny utnämning.