Kurser

Uppdaterad lagstiftning i anknytning till jakt och de senaste ändringarna i lagstiftning i anknytning till jakt hittar du under sidan Lagar och förordningar. Den elektroniska versionen av Handbok för jägare uppdateras i takt med att ändringar i lagstiftningen träder i kraft. Den som läser den tryckta versionen av Handbok för jägare ska försäkra sig om de senaste ändringarna via internet. Från och med 2018 anges i de tryckta versionerna av Handbok för jägare till vilket datum uppdateringar av ändringar i lagstiftningen har iakttagits i upplagan. I fråga om de böcker som är tryckta 2016 och 2017 kan du kontrollera de senaste lagändringar som ingår i upplagorna här. För närvarande kan du förbereda dig för avläggande av jägarexamen genom att läsa vilken som helst av de tryckta versionerna av Handbok för jägare, förutsatt att du kontrollerar eventuella ändringar i lagstiftningen.

Det fanns inga kurser som matchade ditt val.