Kurser

Under kategorin Jägarexamen finns nödvändiga uppgifter för personer som tänker bli jägare. Det material som ska studeras för att avlägga jägarexamen (Handbok för jägare) kan köpas som tryckt bok eller läsas som nätkurs. Materialet kan köpas via nätbutiken och webbkursen från här. Utbildningarna som förbereder för jägarexamen samt jägarexamina hittar du under Sök evenemang.

 

Uppdaterad lagstiftning i anknytning till jakt och de senaste ändringarna i lagstiftning i anknytning till jakt hittar du under sidan Lagar och förordningar. Nätkursen Handbok för jägare uppdateras i takt med att ändringar i lagstiftningen träder i kraft. Den som läser den tryckta versionen av Handbok för jägare ska försäkra sig om de senaste ändringarna via internet. Från och med 2018 anges i de tryckta versionerna av Handbok för jägare till vilket datum uppdateringarna av ändringar i lagstiftningen har iakttagits. I fråga om de böcker som är tryckta 2016 och 2017 kan du kontrollera de senaste lagändringar som ingår i upplagorna här. För närvarande kan du förbereda dig för avläggande av jägarexamen genom att läsa vilken som helst av de tryckta versionerna av Handbok för jägare, såvida du kontrollerar eventuella ändringar i lagstiftningen. Läs mer om hur du inleder jakthobbyn i kursinnehållen nedan.