De här utbildningsmaterialen behandlar jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter. Materialet kan användas till exempel då man repeterar saker. Här kan du skriva ut en wallboard på skjutbanan: Jord- och skogbruksministeriets förordning om skjutprov (517/2017). Offentliga förvaltningsuppgifternas repetitionskurser öppnas i fortsättningen 6 mån. före den i kraftvarande utnämningen gått ut. Repetitionskurserna genomförs alltid genom att logga in med Oma riista –koden till Viltinfo.