Kurser

Här hittar du till dig öppna OFU-repetitionsutbildningar när du är inloggad med Oma riista -koder, om din utnämning tar slut den 31.7. i år. Inloggningsknappen hittas från sidans övre högra hörnet.

Repetitionsutbildning kan utföras av examinator för skjutprov, examinator för jägarexamen eller jaktövervakare, som har giltigt uppdrag på inloggningstidpunkten och tiden till upphörning av uppdrag finns högst 6 månader. Repetitionsutbildning måste utföras senast 31.7. När giltigt uppdrag upphörs (31.7), öppnas repetitionsutbildningen inte längre för person och den personen måste delta utbildningstillfälle ordnats av Finlands viltcentral för att få ny utnämning.

OFU = offentliga förvaltningsuppgifter

Det fanns inga kurser som matchade ditt val.