På de här sidorna berättar vi om aktuella ändringar som gjorts i jaktlagstiftningen. Genom att klicka på menyn (>) kan du under ifrågavarande rubrik se vilka saker som har som har ändrats.

Webbplatsen erbjuder information till jägare om frågor som nyligen har ändrats eller som kommer att ändras senare.