På de här sidorna berättar vi om aktuella ändringar som gjorts i jaktlagstiftningen. Genom att klicka på menyn (>) kan du under ifrågavarande rubrik se vilka saker som har som har ändrats.

Förändringsuppgifterna läggs till i det skedet, då förordningarna blivit godkända i sin slutgiltiga form. Sådana förordningar som ges årligen beträffande jakttiderna läggs inte till. Aktuella jakttider skall alltid kontrolleras här (Riista.fi).

De senaste ändringarna till de ändringar som träder i kraft 2021 har tillagts den 20 april 2021: