På de här sidorna berättar vi om aktuella ändringar som gjorts i jaktlagstiftningen. Genom att klicka på menyn (>) kan du under ifrågavarande rubrik se vilka saker som har som har ändrats.

Förändringsuppgifterna läggs till i det skedet, då förordningarna blivit godkända i sin slutgiltiga form. Sådana förordningar som ges årligen beträffande jakttiderna läggs inte till. Aktuella jakttider skall alltid kontrolleras här.

De nyaste ändringarna som träder i kraft år 2019 har lagts till i ändringarna 17.10.2019:

De nyaste ändringarna som träder i kraft år 2019 har lagts till i ändringarna 14.6.2019: