Hur definieras en jaktvårdsförening i juridisk mening? Vad betyder god förvaltningssed? Under kursen lär vi oss om jaktvårdsföreningar och deras verksamhet ur synvinkeln för förvaltning, gott förvaltningsförfarande och offentliga förvaltningsuppgifter.

Målet är att fördjupa bilden av jaktvårdsföreningarna som en del av viltförvaltningen och dess mera omfattande lagstadgade referensram. Kursen riktar sig i synnerhet till dem som för första gången kommer med i styrelsen för en jaktvårdsförening, men den är nyttig även för mer erfarna förtroendevalda, verksamhetsledare och övriga aktörer.

Kursen består av sex lektioner:

  1. Jaktvårdsföreningen som utövare av offentlig makt
  2. Jaktvårdsföreningarnas uppgifter del 1
  3. Jaktvårdsföreningarnas uppgifter del 2
  4. Jvf-aktörer, aktörernas uppgifter och ansvar
  5. Jaktvårdsföreningen som arbetsgivare
  6. Jaktvårdsföreningens styrelse och god förvaltningssed

 

Under kursen hänvisas till flera olika lagar som gäller jaktvårdsföreningarna och deras verksamhet samt förvaltningsförfarande. Länkar till uppdaterade lagar finns i anknytning till varje lektion som behandlar en viss lag. Länkarna är till Finlex. Direkta citat ur lagtext markeras med kursiv text. Vi strävar efter att uppdatera kursen så fort som möjligt om det sker förändringar i de lagar som nämns under kursen.

Uppdaterad lagstiftning är lätt tillgänglig i digital form på Finlex, som är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet. Innehållet i tjänsten produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab.