Vitsvanshjortens betydelse som vilt, har vuxit på ett betydande sätt under de senaste tiotalsåren. Nationellt är vitsvanshjorten Finlands andra viktigaste viltart och på artens kärnområde, är hjorten den viktigaste. Det är viktigt, att hjortstammarna sköts systematiskt för att balansera nyttan och olägenheterna. Av Finlands viltcentral producerat utbildningsmaterial beträffande artens biologi, identifiering av olika djurkategorier vid jakt och för att uppnå vissa mål, ger grundinformation för stamskötseln.

Här finns Vitsvansviltets biologi – häfte skapat i kursform. Det underlättar genomgången av sakerna.

Viltvanshjortets biologi (PDF)

Lektioner