Oppaita ja hoitosuunnitelmametso logo

Lindén, M., Lilja-Rothsten, S, Saaristo. L. & Keto-Tokoi, P. 2014. (ed.) Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.62 s.

Maa- ja metsätalousministeriö 2014. Suomen metsäkanalintukantojen hoitosuunnitelma. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 10/2014. 40 s. (MMM)

Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, työopas. Tapion julkaisuja. 99 s. (tapio.fi)

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO. (metsonpolku.fi)

Suomen riistakeskus. 2015. Riistametsänhoidon työohjeet. 11p. (riista.fi)

 

Tutkimusta

Melin, M., Mehtätalo, L., Miettinen, J., Tossavainen, S. & Packalen, P. Forest structure as a determinant of grouse brood occurrence – An analysis linking LiDAR data with presence/absence field data. Forest Ecology and Management 380 (2016) 202–211. (sciencedirect.com)

Miettinen, J. 2009. Capercaillie (Tetrao urogallus L.) habitats in managed Finnish forests – the current status, threats and possibilities. Dissertationes Forestales 90. 32 s. (dissertationesforestales.fi)

Sirkiä, S. 2010. Effects of large-scale human land use on Capercaillie (Tetrao urogallus L.) populations in Finland. Faculty of Biological and Environmental Sciences. University of Helsinki. 41 p. (Helda.fi)

Tiainen, J., Mikkola-Roos, M., Below, A., Jukarainen, A., Lehikoinen, A., Lehtiniemi, T., Pessa, J., Rajasärkkä, A., Rintala, J., Sirkiä, P., Valkama, J. 2016. Suomen lintujen uhanalaisuus 2015. Ympäristöministeriö & Suomen Ympäristökeskus. 49 s.(Helda.fi)

Metsäkone harvennushakkuulla.
Harvennushakkuu. Kuva: Janne Miettinen.

 

Testaa vielä lopuksi osaamisesi kurssin sisällöstä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.